Kiss Jenő

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Kőszeg, 1844. augusztus 28. – ?: ügyvéd.

Középiskolai tanulmányait Kőszegen, Sopronban és Pápán, a jogot a pápai jogakadémián végezte. 1867. április 24-én bírói vizsgát tett Pozsonyban. 1867. május 10-én Győr vármegyei esküdt, 1869 végén szolgabíró.A következő évben ügyvédi vizsgát tett, ügyvédi irodát nyitott Győrött, a vármegye tb. ügyészévé nevezték ki. 1885 –1887 között Győr szabad királyi város alügyésze. Ezt követően ismét ügyvédi praxist folytatott. A függetlenségi párt jegyzője, a győri evangélikus egyházmegye ügyésze és jegyzője, a Győr városi és megyei tanítóegyletek ügyésze volt.

(H. S. D.)

Felhasznált irodalom

MOK p. 8. – GYÜKT p. 31.

Szakirodalmi rövidítések