Kisfaludy Károly, kisfaludi

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Tét, 1788. február 5. – Pest, 1830. november 21.: író, költő.

Szülők: K. Mihály, Sándorfy Anna. Testvére: K. Sándor.

A téti elemi iskola után a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában fejezte be tanulmányait. 1803 őszén beiratkozott a győri katonai intézetbe. 1805-ben zászlósként vett részt a Verona melletti csatában. Első versét Hadi ének Olaszországban címmel írta. 1808-ban francia fogságba esett, visszaszökött ezredéhez. 1809-ben hadnagy, fél év múlva főhadnagy. 1810 januárjában alakulatával Pestre került. 1811. augusztus 15-én lemondott katonai rangjáról. 1812-ben Bécsben beiratkozott a festészeti akadémiára. 1817-től Pozsonyban, Győrött, Vönöckön és Pesten tartózkodott. 1819-ben a székesfehérvári színtársulat bemutatta Tatárok Magyarországon című drámáját. Nagy sikerű vígjátékait (A kérők, Csalódások) még a 20. században is sokat játszották. 1820 júliusától az Aurora szerkesztője. 1826-ban megkapta a Marczibányi-díjat. 1830-ban elhatalmasodott rajta a tüdőbaj. Halála napján a Magyar Tudományos Akadémia a nyelvtudományi osztály rendes tagjává választotta. – Hamvait a váci gát melletti temetőből a Nemzeti Panteon (Kerepesi temető) 29-es parcellájában helyezték örök nyugalomra. Emlékére hozták létre a Kisfaludy Társaságot, Győrött pedig a Kisfaludy Irodalmi Kört (1908). Győrött utcát neveztek el róla, s emléktáblával jelölték meg azt a házat (Kisfaludy utca 24.), ahol diákkorában lakott. 1892-ben a sétatéri szigeten felállították életnagyságú szobrát (Mátrai Lajos György alkotása), amelyet 1921. április 24-én helyeztek át jelenlegi helyére, a Bécsi kapu térre. Róla nevezték el Győrött a megyei könyvtárat (1956) és a színházat (1951). 1963 óta névadója a Győr-Moson-Sopron megyei diákifjúság évenkénti művészeti seregszemléjének (Kisfaludy Napok).

(T. L.)

Művei

  • Kisfaludy Károly bibliográfia, 1788–1830. Győr, 1988., Pál Éva: Kisfaludy Károly (1788–1830). Zalaegerszeg, 1988.

Felhasznált irodalom

GYKFT p. 508. – MVV p. 185–188. – GYH 1921. ápr. 24. – Szinnyei Ferenc: Kisfaludy Károly. Bp., 1927. – Speneder Andor: Kisfaludy Károly. Bp., 1930. – MIL – Lipták Gábor: A két Kisfaludy. Veszprém, 1969. – Z. Szabó László: A Kisfaludyak és kortársaik Győr és Tét vonzáskörzetében. Győr, 1994.

Szakirodalmi rövidítések