Kisfaludy Árpád Béla, kisfaludi

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Gyömöre, 1847. május 31. – Bp., 1903. április 26.: római katolikus pap.

A gimnáziumot Komáromban, Veszprémben és Győrött végezte, teológiai tanulmányait Bécsben a Pazmaneum Papnevelő Intézetben folytatta. 1873-ban szentelték pappá, 1876-ban a Győri Püspöki Papnevelő Intézet és Hittudományi Főiskola tanára, 1877-től a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemen a dogmatika professzora. Alelnöke a Szent István Társulatnak, elnöke a társulat tankönyvbíráló bizottságának. 1888–91-ben a Katholikus Szemle szerkesztője. 1869-től cikkei jelentek meg a Győri Közlönyben, 1884-től a Győri Híradóban.

(G. F.)

Műveit ismerteti

  • GULYÁS, MKL, PETRIK, SZINNYEI, UMIL. EMLÉKKÖNYV p. 140. – MVV p. 185. – SZIKLAY p. 137–138.

Felhasznált irodalom

Dersi Tamás: A századvég katolikus sajtója. Bp., 1973. p. 71–73., 76., 182. – SZINNYEI

Szakirodalmi rövidítések