Kirchner Elek

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Mucsfa, 1852. május 20. – Celldömölk, 1932. október 5.: evangélikus lelkész, zeneszerző.

Felesége: Buz Vilma, gyermekeik: Lajos, Vilma, Elek, Jenő.

Iskoláit Sárszentlőrincen és Pozsonyban végezte,ugyanott a Magyarhoni Ágostai Hitvallású Evangélikus Theológia hallgatója volt. A hallei egyetemen tanult. 1875. október 7-én avatta lelkésszé Karsay Sándor püspök. 1875 és 1888 között szülőfalujában lelkész. 1888-ban lemondott állásáról, a győri evangélikus gyülekezetben kántor. 1897-ben középiskolai énektanári képesítést szerzett az Országos Magyar Királyi Zene-és Színművészeti Akadémián. A Kapi Gyula által szerkesztett Korálkönyv harmonizálási munkálatában nagy szerepet vállalt, írt néhány korált is.1915–1918 között a Győri Ének-és Zeneegylet férfikarát vezette. 1923-ban nyugdíjazták, Celldömölkön telepedett le. Olykor Emil néven publikált.

(M. S.)

Felhasznált irodalom

Protocollum I. continens ad Ministerium Ordinatorum Vitae Curriculum 1783–1905., 1875/3. – A Dunántúli egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyvei 1876.9, 1880.19., 1888.23. – MVV p. 185. – GYH 1921. ápr. 3. p. 2. – Harangszó 1923. p. 229., 1932. 16., p. 337. – Evangélikus Népiskola 1932. p. 325–328., 1944. p. 161–163., 183 –185. – A győri evangélikus templom másfélszázados jubileuma 1785–1936. Győr, 1936. p. 42. – A Győri Egyházmegye Tanítóegyesületének múltja. Győr, 1939. p. 30. – GYVZÉ p. 183–194., p. 310–311. – ZL – Evangélikus gyülekezeti Anyakönyvek: Celldömölk, Mucsfa és Győr, passim. – IT 10941/921.

Szakirodalmi rövidítések