Király György

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1758 – Győr, 1837. március 20.: mérnök.

Oklevelét a pesti Institutum Geometricumban szerezte 1787-ben. 1788–1832 között Győr vármegye földmérője. A 18. század utolsó évtizedében a Győr vármegyei folyókról részletes felvételeket készített. Összegyűjtötte a vármegye teljes vízrajzi anyagát, és Görög Demeter atlasza részére elkészítette a vármegye első teljes és összefoglaló térképét. Részt vett a Lajta, a Marcal, a Duna, a Rába és a Rábca szabályozásában. A hatóságok részére Nagy Istvánnal olyan térképet készített 1818-ban, amely feltünteti a belváros utcahálózatát és a tervezett új városrészt is. Egykori lakóházuk a Megyeház u. 18. sz. épület volt. – A belvárosi temető felszámolásakor – A győri köztemető XI. parcellájába temették újra.

(T. G.)

Művei

  • Situations Plan der K. Freystadt und Festung Raab nach welchemmit der dunckel rothen Farben Alte und mit der licht rothen die Neu... Im Jahre 1818. H.n., 1818.

Felhasznált irodalom

Gazdag László: Győr város térképei = Arrabona 7. köt. Győr, 1965. p. 318–320. – MÉL

Szakirodalmi rövidítések