Khuen-Héderváry Károly, hédervári, viczai (1874-ig belási Khuen Károly) gr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Gräfenberg, Felső-Szilézia, 1849. május 23. – Bp., 1918. február 16.: főispán.

Szülők: Belási Khuen Antal gr., Izdenczi Angelika bárónő. Felesége: gr. Teleky Margit.

Gr. Viczay-Héderváry Héder, a Viczay és a Héderváry család utolsó férfi tagja örökösévé fogadta. Az ifjú a Belási helyett a Héderváry előnevet használhatta, címerét a Viczay család címerével egyesíthette. Pesten a Királyi Katolikus Főgimnáziumban, majd Pécsett a Cisztercita Rend Gimnáziumában tanult. Jogtudományi tanulmányait a zágrábi jogakadémián folytatta. Rövid ideig a zágrábi törvényszéknél patvarista. 1875-ben és 1878-ban a győrszigeti kerület országgyűlési képviselője. 1882. február 6-án Győr vármegyei és Győr városi főispán. 1883. december 1-jétől Horvát-Szlavón-Dalmátország bánja. A király 1885-ben az I. osztályú Vaskorona-renddel, 1891-ben Aranygyapjas-renddel tüntette ki a horvátországi viszonyok tartós rendezéséért. 1903. június 27-étől augusztus 8-áig miniszterelnök. Szeptember 22-étől november 3-áig ismét kormányfő. Az ezt követő Tisza-kabinetben a király személye körüli miniszter. Temesvár kétszer is megválasztotta képviselőjének. Az 1910-ben kiírt általános választásokon az általa alapított nemzeti munkapárt abszolút többséget szerzett, őt magát a székesfőváros IV. kerületében választották meg képviselőnek. 1910. január 17-én a király ismét megbízta kormányalakítással. Kormányfői munkája mellett belügyminiszter és a horvát–szlavón–dalmát ügyek tárca nélküli minisztere is volt. 1910-ben a Szent István-rend nagykeresztje kitüntetésben részesült. 1912. április 22-én beadta lemondását. Elnöke maradt a nemzeti munkapártnak, a Jelzáloghitel Banknak, tagja az MTA igazgatótanácsának. Az első világháború idején a Kárpátbizottság elnöke volt, mozgalmat indított a katonasírok rendezésére.

(T. L.)

Felhasznált irodalom

GYK 1874. dec. 13. p. 391., 1875. aug. 22. p. 3., 1880. szept. 5. p. 3., 1882. jan. 19. p. 3. – MOA 1910–15 – Magyar politikai lexikon. 1914–1929. Bp., 1929. p. 323. – MKO 1848–1992. p. 328.

Szakirodalmi rövidítések