Kautz Gusztáv, győri dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1836. január 7. – Győr, 1907. november 23.: jogász.

Szülők: K. Ignác, Kletzár Lujza. Felesége: Némethy Paulina. Testvére: K. Gyula.

A középiskolát a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában, jogi tanulmányait a pesti Királyi Magyar Tudományegyetemen végezte. 1859-ben avatták doktorrá. 1861-ben aljegyző Győrött. 1862-ben Győr vármegye főjegyzője, 1867-től Győr főjegyzője, a győri Királyi Jogakadémia helyettes tanára. 1869-ben egyetemi magántanár. 1870-ben rendkívüli, 1871-ben rendes tanár a győri akadémián. 1872-től 1892-ig a győri Királyi Jogakadémia igazgatója. 1867. május 2-ától 1869. január 2-áig felelelős szerkesztője a Győri Közlönynek, 1890. május 18-ától 1894. március 1-jéig lapvezér, ezt követően a lap intézőbizottságának elnöke. Elnöke a Kaszinónak, a Népkönyvtáregyletnek, a Polgári Leány-és Fiúiskola gondnokságának. Tagja a Győri Állami Elemi Tanítónőképző Intézet igazgatótanácsának. Az 1875-ös fúzió idején a szabadelvű párt tagja, később győri elnöke. 1880-tól az Országos Vöröskereszt Egyesület győri szervezetének társelnöke. 1896. július 6-án a millenniumi ünnepségek alkalmával megkapta a III. osztályú Vaskoronarendet. 1898. november 30-án „győri” előnévvel magyar nemességet kapott. – A győri köztemető díszsírhelyén nyugszik. 1908–1948 között utca viselte nevét.

(T. L.)

Műveit ismerteti

GULYÁS, MÉL, SZINNYEI.

Felhasznált irodalom

GYK 1862. május 1. p. 139., 1867. szept. 22. p. 303., 1868. dec. 31. p. 421–423., 1869. február 24. p. 63., 1870. aug. 11. p. 271., 1872. aug. 14. p. 417. – GYH 1909. okt. 31. p. 7. – MVV p. 182. – RNL – SZIKLAY 147. p. – SZINNYEI – GYISB p. 255. – HA Győr 886/1907.

Szakirodalmi rövidítések