Katona Mór, dericskai

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Szentmihályfa, 1845. május 5. – Bp., 1927. április 6.: jogász, egyetemi tanár.

A pozsonyi diákévek után Bécsben és Pesten, a Királyi Magyar Tudományegyetemen végezte jogi tanulmányait. 1872-től a nagyszebeni Királyi Állami Jogakadémia helyettes tanára, és a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem magántanára. 1874-től a győri Királyi Jogakadémia rendes tanára. Virilisként tagja Győr vármegye törvényhatósági bizottságának. 1879-ben a Külföld című irodalmi folyóirat munkatársa, 1887. május 1-jétől 1890. május 10-éig a Győri Közlöny felelős szerkesztője. A jogakadémia megszűnésekor áthelyezték a kassai Királyi Állami Jogakadémiára tanárnak. 1899-től a pozsonyi Királyi Jogakadémia büntetőjog-és magyar magánjog tanára. 1903-tól a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem Jogi Karának egyetemi tanára, a magyar magánjog professzora, 1915-i nyugdíjazásáig. Közben 1903 és 1905 között a szabadelvű párt színeiben a dunaszerdahelyi kerület országgyűlési képviselője.

(T. L.)

Műveit ismerteti

GULYÁS, MÉL, PETRIK, SZINNYEI.

Felhasznált irodalom

RNL – MÉL – Tóth László: Zechmeister Károly, a vállalkozó győri polgármester = Vállalkozó polgárok a Dunántúlon a dualizmus korában. Veszprém, 1995. – GYISB p. 255., 446. – PIM

Szakirodalmi rövidítések