Kassák Lajos

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Érsekújvár, 1887. március 21. – Bp., 1967. július 22.: író, költő, festőművész.

Tizenkét éves korában kimaradt az iskolából, lakatosinasnak állt. Érsekújváron és Győrött dolgozott. Az Egy ember élete című önéletrajzi regénye részletesen foglalkozik a Győrött töltött idővel. 1903 októberétől pár hónapig lakatosként dolgozott a városban. Itt tért vissza gyermekkori szenvedélyéhez, a festészethez, mely élete végéig meghatározója volt művészpályájának. 1912-ben jelent meg első novelláskötete (Életsiratás). Tett címmel avantgárd folyóiratot indított. 1916-ban a Ma szerkesztője, 1919-ben az írói direktórium tagja. A Tanácsköztársaság bukása után Bécsbe emigrált, újra kiadta a Ma című folyóiratot. 1926-ban hazatért, 1926–27-ben szerkesztette a Dokumentum című periodikát. 1928-ban megindította a Munka című lapot. 1940-ben izgatás vádjával két hónapot börtönben töltött. 1945-ben Fodor Józseffel szerkesztette az Új Időket. 1946-tól a Magyar Művészeti Tanács alelnöke, az Alkotás és a Kortárs szerkesztője. 1949-től művei nem jelenhettek meg. 1956-tól tért vissza az irodalmi életbe. A 60-as évek avantgárd reneszánsza a nemzetközi érdeklődést is ráirányította. Egymást követték külföldi kiállításai. Tevékenységével megteremtette a jellegzetesen magyar avantgárd mozgalmat, az aktivizmust. Halála után országszerte Kassák-klubok, -kollégiumok alakultak. 1971 elején a győri Kassák Kollégiumot azok a fiatalok hozták létre, akik fontosnak tartották a művészet szerepét a társadalomban. Győrött utca viseli nevét.

(Cs. E.)

Műveit ismerteti

  • MÉL, MK 1945–63, MK 1965–1966, MNBK, PETRIK.

Felhasznált irodalom

MÉL – Z. Szabó László: A győri irodalom kistükre. Győr, 1971. p. 120–133. – Kortárs magyar írók kislexikona 1959–1988. Bp., 1989. p. 210–211. – Varga Ágnes: A Kassák kollégium története. Győr, 1989. – UMIL – Erős Zoltán: Magyar irodalmi helynevek Atól Zig. Bp., 1995. p. 263. Ki kicsoda a magyar irodalomban? Bp., 1996. 164–165.

Szakirodalmi rövidítések