Karvasy (Karpf) Kálmán, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1819. szeptember 24. – Győr, 1904. december 5.: ügyvéd.

Szülők: Karpf Antal, Szenthal Katalin.

Tanulmányait Győrött, majd Pozsonyban végezte. Itt patvarista. Tagja az országgyűlési ifjúságnak, írója az Országgyűlési Tudósításoknak. Kovács Pál és a Hazánk című lap révén barátságot kötött Petőfivel. 1840. december 12-én kapott ügyvédi oklevelet. 1846-ban Richter Antallal, Wurda Alajossal és Ecker Jánossal megalapította a Győri Férfi Dalegyletet, melyből később kialakult a Győri Ének-és Zeneegylet. 1848-ban polgári biztosként szolgálta a forradalom ügyét. Lukács Sándor városbírónak nevezte ki. A világosi fegyverletétel után ügyvédi tevékenységét felfüggesztették. Hónapok múltán Karner Antal püspök közbenjárására kapta vissza ügyvédi engedélyét. 1856-tól 1878-ig az Első Győri Takarékpénztár ügyésze. 1872-től 1900-ig képviselte a belvárost a városi közgyűlésben.1861 és 1866 között a Győri Ének-és Zeneegylet igazgatója, 1867-től 1871-ig elnöke. 1875. április 25-én, az akkor alakuló szabadelvű párt elnöke lett, Nagy Endrével együtt. Kiválóan játszott hegedűn és gordonkán. Egyik elindítója volt a győri házimuzsikálásnak. Kautz Gusztávval közösen írta a Fehér Ipoly által szerkesztett várostörténeti monográfia Zenészet című fejezetét. Utolsó lakhelye: Rákóczi u. 12.

(T. L.)

Felhasznált irodalom

GYK 1860. febr. 5. p. 43., 1868. jún. 21. p. 201., 1875. ápr. 29. p. 1. – GYH 1904. dec. 8. p. 4–5. – GYMVEL p. 245., 602. – MVV p. 393. – HA Győr 605/1904.

Szakirodalmi rövidítések