Karsay Jolán

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1852. január 12. – Győr, 1945. július 30.: tanár, iskolaigazgató.

Szülők: K. Lajos, Veöreös Etelka.

Középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte. Budapesten, a polgári iskolai tanárképzőn tanult tovább, az oklevelet 1879-ben szerezte meg. Az 1880/81-es tanévtől három évig Turócszentmártonban tanított. 1883. szeptember 1-jétől a győri Állami Polgári Leányiskola igazgatója. Magyar, történettudomány, francia és német nyelv, továbbá kézimunka tanítására volt képesítése. 1902. március 5-én öt évre megbízták a tanítóképző igazgatásával. 1912-ben felépült a Megyeház u. 43. számú kétemeletes új épület. 1913-ban a régi épületet a Schwarzenberg utca 11-ben internátusnak rendezte be. 1921. szeptember 1-jével ment nyugdíjba. Utolsó lakhelye: Petőfi tér 1. – Tanártársai egy alapítvány létesítésével őrizték meg emlékét.

(O. H. M.)

Felhasznált irodalom

A Győri M. Királyi Állami Polgári Leányiskola és az ahhoz kapcsolt Női Kereskedelmi Tanfolyam értesítője 1884–1902. p. 21–22. – GYH 1902. szept. 3. p. 2. – HA Győr 1334/1945.

Szakirodalmi rövidítések