Karpf Antal, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1808. január 18. – Győr, 1836. május 6.: orvos.

Szülők: K. Antal, Oeffner Katalin. – Testvérei: Ágoston, Kálmán, Sándor.

A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziuma után a pesti Királyi Magyar Tudományegyetemen bölcseletet és orvostudományt hallgatott. A második évtől átiratkozott a bécsi egyetem orvosi karára, ahol 1830-ban orvosdoktori, 1831-ben sebészoklevelet nyert. Orvosi pályafutását Győrött kezdte atyja mellett az újvárosi kórházban. Az 1831-es nagy kolerajárvány idején kitűnt tudásával és szervezőkészségével. 1832 októberében Győr vármegye főorvosává nevezték ki. Orvosi gyakorlatát továbbra is folytatta a városi kórházban. 1835-ben Vas vármegye másodorvosa. Meghívták az innsbrucki egyetemre a patológia és a terápia tanárának. Betegsége miatt tért vissza Győrbe.

(T. L.)

Műveit ismerteti

  • GULYÁS, MKL, MNBK, UMIL.

Felhasznált irodalom

Jelenkor 1836/39. – SZINNYEI

Szakirodalmi rövidítések