Karner Antal

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

? – Győr, 1856: győri római katolikus püspök.

A győri egyházmegyében született, a soproni Szent György-templomban keresztelték meg. Teológiai tanulmányait 1810–13 között Győrött, majd a bécsi Augustineumban végezte. 1817-ben szentelték pappá, teológiai doktorátust szerzett. Hamarosan püspöki titkár, irodaigazgató, majd a pesti királyi generális szeminárium igazgatója, helytartótanácsi tanácsos. Győri kanonok 1832-től 1848-ig. A káptalani rangsorban rábai, mosoni főesperes, majd szentadalberti prépost 1840–48 között. Bácsi választott püspök, székesfehérvári püspök 1848-tól, győri püspök 1849-től. Főpásztorkodása alatt megteremtette a győri kisebb papnevelő intézet alapjait. A pápóci prépostság jövedelmének egy részét a gimnazisták nevelésére foglalta le 1852-ben. – A székesegyház kriptájában temették el.

(Ki. T.)

Felhasznált irodalom

GYPT p. 320. – GYSZT p. 475. – SDJ 63.

Szakirodalmi rövidítések