Karácson Imre, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Apácatorna, 1863. február 19. – Isztambul, 1911. május 2.: római katolikus pap, történész.

A középiskolát Veszprémben, Sopronban, és Győrött végezte. A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában töltött évek alatt növendéke volt a kisebb papnevelő intézetnek. Az 1881-es érettségi után a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem Hittudományi Karára küldték. Első értekezésében már vitatta a finnugor nyelvrokonságot, s a török–tatár nyelvvel való rokonságot képviselte. 1885. július 6-án szentelték pappá. Rábacsanakon, Szanyban, 1886-ban Gyömörén káplán. 1887. július 1-jén győri püspöki szertartó, majd szentszéki aljegyző. 1888. május 18-án teológiai doktor. 1889. július 1-jétől a Győri Királyi Katolikus Tanítóképző Intézet tanára, 1891. január 1-jétől helyettes igazgató, július 1-jétől igazgató. 1897-től a Győrvidéki Tanítóegyesület elnöke. 1900. február 25-től Péren plébános. 1902. április 5-én az MTA Történelmi Bizottsága felkérte Evlija Cselebi magyarországi útleírásainak lefordítására. 1905 nyarán a kisázsiai Szkuratiban török nyelvű okleveleket fordított. 1906. szeptember 1-jétől Győrött a kisebb papnevelő intézet vezetője. Több török verset fordított magyarra, amelyeket a Keletről című kötetben adott közre. 1907. február 22-én megbízták azzal, hogy a isztambuli levéltárban kutassa fel és fordítsa le a Rákóczi-emigrációs emlékanyagot. 1907. április 6-án érkezett Isztambulba, 1908. november 19-én beléphetett a Szerájba. Az ott talált dokumentumokat A sztámbuli mecsetek magyar vonatkozású kéziratai címmel ismertette a Századokban. Kutatásainak részeredményeiről rendszeresen küldött cikkeket, tanulmányokat a Katholikus Szemlének, a Századoknak, a Hadtörténeti Közleményeknek, a Budapesti Hírlapnak és a Dunántúli Hírlapnak. Az isztambuli lazarista kolostorban hunyt el vérmérgezésben. – Ideiglenesen a belvárosi temetőben, később az új köztemető díszsírhelyén helyezték örök nyugalomra. A Tóth István szobrászművész által készített emlékművét 1915. szeptember 26-án avatták fel az Eötvös parkban.

(T. L.)

Műveit ismerteti

  • Bene István: Karácson Imre élete és művei. Győr, 1936. p. 27–37.

Felhasznált irodalom

MVV p. 181. – GYH 1911. máj. 5. p. 2., máj. 9. p. 2. – 1915. szeptember 28. – Bene István: Karácson Imre élete és művei = GYSZ 1936. p. 137– 171. – MIL – Dévényi István: A török levéltárak legjobb magyar ismerője = Vigilia 1964. p. 62– 64. – T. Varga Lajos: Karácson Imre emlékezete = Vigilia 1983. p. 874–876.

Szakirodalmi rövidítések