Kapuy Ede

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1928. szeptember 21. – Bp., 1999. november 16.: fizikus.

Szülők: K. József, Brunner Margit. Felesége: Kozmutza Kornélia, gyermekei: Márta, Szabolcs, Orsolya. Születéskori lakhely: Bálint Mihály utca 17. 1952-ben szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán vegyész oklevelet. 1952 –1954-ig kutató és oktató az egyetem kémiai-fizikai tanszékén. 1954–1957 között Gombás Pál fizikus vezetésével a műszaki egyetem fizikai intézetében aspiráns, 1958-tól az MTA Elméleti és Fizikai Kutató Csoportja tudományos munkatársa, 1961 –1971 között főmunkatársa volt. 1972– 1974-ben az MTA Kvantumelméleti Kutató Csoportjának tudományos főmunkatársa, 1974–1983-ig tudományos tanácsadója, 1977-től a Budapesti Műszaki Egyetem címzetes egyetemi tanára. Közben az ELTE-n is tanított. 1983-tól a szegedi egyetem elméleti fizikai tanszékén tanszékvezető egyetemi tanár, 1993-tól egyetemi tanár. Számos külföldi egyetem (Sheffield, Oxford, Cambridge) előadója és vendégprofesszora. A kvantumkémia, atom-és molekulafizika nemzetközi hírű művelője. A fizikai tudomány kandidátusa (1958), doktora (1971). A Szegedi Akadémiai Bizottság matematikai és fizikai szakbizottságának tagja. A Magyar Kémikusok Egyesülete kvantummechanikai szakcsoportjának elnöke 1972től. Az MTA atomhéjfizikai albizottságának titkára (1970–1994), a fizikai bizottság, az atom-és molekulabizottság, a TMB fizikai és csillagászati szakbizottságának tagja, a fizikai-kémiai szakosztály vezetőségi tagja, az Eötvös Loránd Fizikai Társaság tagja. 1996-ban a Pedagógus szolgálat érdeméremmel tüntették ki. – 1999-ben az ELTE-n nemzetközi tudományos előadássorozatot neveztek el róla.


Művei

  • Molekulák elektronszerkezetének kvantummechanikai vizsgálata. Bp., 1969.
  • Az atomok és a molekulák kvantumelmélete (Társszerző: Török Ferenc). Bp., 1975.
  • Természettudományi lexikon 7. kötet. (Kvantumkémia). Bp., 1976.
  • Molekula elektronszerkezete (Fizikai kézikönyv műszakiaknak II.). Bp. 1980.

(B. Z.)

Felhasznált irodalom

Sandi István: Kapuy Ede. Szeged, 1985. – Surján Péter–Ladik János: Kapuy Ede. Fizikai Szemle, 2001.

Szakirodalmi rövidítések