Kapi Béla, dr. h.c.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Sopron, 1879. augusztus 1. – Győr, 1957. április 2.: evangélikus püspök.

Szülők: Kapy Gyula, Hirschfeld Adrienn. Felesége: Hegedűs Katalin. Gyermekeik: Gyula, Magdolna, Vilma, Katalin, Klára, Béla.

Iskoláit Sopronban végezte, majd Rostock egyetemén bővítette ismereteit. 1901. szeptember 29-én Sopronban lelkésszé avatta Gyurátz Ferenc püspök. 1902-ben Celldömölkön segédlelkész. Még ugyanebben az évben Gyurátz püspök mellett titkár. Pápán tevékenykedett 1902-től 1904-ig. Lelkész Körmenden (1904–1916), Szombathelyen (1916–1928) és Győrött (1928–1948). 1909-ben teológiai tanári vizsgát tett. Szombathelyi meghívásával egyidejűleg a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület püspökévé választották. 1910-ben megalapította és 1916-ig szerkesztette a Harangszó című néplapot, 1913-tól 1916-ig társszerkesztője volt az Evangélikus Egyházi Élet című folyóiratnak. 1924-ben megindította a Belmissziói Munkaprogram című periodikát, amely 1948-ig állt irányítása alatt. 1927– 1941 között felelős szerkesztője a Lelkipásztor című szakfolyóiratnak. Kora kiváló egyházi szónoka. 1929-ben díszdoktorátussal tüntette ki a pécsi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem. 1917-től választmányi tagja, 1924-től egyik társelnöke a Magyar Protestáns Irodalmi Társaságnak. 1937-ben titkos tanácsosi címet kapott, 1938-tól a Protestáns Irodalmi Társaság elnöke. 1944 januárjában a Dr. Kovács Pál Társaság elnöke. Irodalmi és prédikátori munkálkodását az 1948-ban történt nyugalomba vonulása után is folytatta Győrött. Több száz tanulmánya, cikke, prédikációja jelent meg különböző lapokban, folyóiratokban. A család birtokában van az Emlékeim című önéletírása. Utolsó lakhely: Péterfy Sándor u. 5. – A győri köztemető VII. parcellájában nyugszik.

(M. S.)


Műveit ismerteti

  • GULYÁS, MÉL, MNBK, PETRIK.

Felhasznált irodalom

GYH 1928. okt. 16. p. 1–2, 1938. jan. 26. p. 4. – FEJEK p. 27–29. – Kapi Béla: Emlékeim, 1949– 1951 (kézirat). – MPETL p. 292. – A Dunántúli Egyházkerület jegyzőkönyvei 1901–1905. – Evangélikus gyülekezeti anyakönyvek: Sopron, Celldömölk, Pápa, Körmend, Szombathely, Győr, passim. – HA Győr 220/1957 – Protocollum I. continens ad Ministerium Ordinatorum Vitae Curriculum 1783–1905. – Püspöki jelentések 1917– 1948. – TNY 2002.

Szakirodalmi rövidítések