Kallós (Krausz) Henrik, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1879. október 10. – Győr, 1940. július 6.: ügyvéd.

A Győri Neológ Izraelita Elemi Iskola után a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában érettségizett 1898-ban. 1902-ben a Királyi Magyar Tudományegyetem Jogi Karán szerzett diplomát. 1905-ben kapott ügyvédi oklevelet, és szülővárosában ügyvédi irodát nyitott. 1910-től tagja a városi törvényhatósági bizottságnak, majd a kisgyűlésbe is megválasztották. A Philantropia szabadkőművespáholy tagja. 1924-től a Győri Neológ Izraelita Hitközség Elöljáróságának tagja, 1928-tól a hitközség elnöke. 1930-tól az Országos Izraelita Hitközség XII. kerületének vezetője. Ugyanebben az évben a vallás-és közoktatási miniszter javaslatára a budapesti Ferenc József Rabbiképző Intézet vezérlő bizottságának tagja. Folyamatosan publikált.Írásai megtalálhatók a Zsidó Évkönyvben, az Egyenlőségben és a Győri Hírlapban. A második zsidótörvény alapján a törvényhatósági bizottság 1939. szeptember 27-én kizárta soraiból.

(L. S.)

Felhasznált irodalom

Egyenlőség 1930/22., 1936/18 – VGYZST p. 109. FEJEK p. 170/d–171/e. – GYH 1938. márc. 6., 1939. febr. 12. – GYNH 1939. máj. 30. – GYIHTp. 30–42. – MTL – GYÜKT p. 59–77.

Szakirodalmi rövidítések