Kalinowszky Rafael, Szent

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Vilna, Litvánia, 1835. szeptember l. – Wadowicze, 1907. november 15.: karmelita szerzetes.

1850 –55 között Pétervárott, a katonai akadémián tanult. Később cári mérnökszázadosként a szibériai transzkontinentális vasút építésénél dolgozott. A lengyel forradalom előtt kilépett a cári hadseregből. A nemzeti felkelésben való részvétele miatt 1864-ben tíz évre Szibériába száműzték. 1874-ben európai körútra indult. 1877-ben Linzben belépett a karmelita rendbe. 1878-tól öt évig Győrben folytatott teológiai tanulmányokat. 1882-ben szentelték pappá. 1894-ben czernai, majd wadowiczei priorrá nevezték ki. – 1991 novemberében avatták szentté. Domborműves bronz emléktábláját a győri karmelita templom keleti gyóntatófolyosóján 2002. november 18-án helyezték el, Lebó Ferenc alkotása.

(B. E.)

Felhasznált irodalom

Dombos Tibor Kázmér O.C.D. közlése a Kármel című folyóirat 1992–93-as évfolyamaiban. – Uzsoki András Galambos L. Balázs O.C.D.: A 300 éves győri Kármel. Győr, 1997. p. 18.

Szakirodalmi rövidítések