Közi Horváth József, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Agyagos, 1903. szeptember 25. – Oberhaching, NSZK, 1988. május 26.: római katolikus pap, országgyűlési képviselő.


Szülők: Horváth Miklós, Horváth Mária. – A gimnáziumot Magyaróváron kezdte, és a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban fejezte be (1922). Teológiai tanulmányait a budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karán végezte. 1927-ben szentelték pappá, 1929-ben teológiai doktorátust szerzett. Segédlelkész volt Magyaróváron, 1931-től kisszemináriumi prefektus, 1931. augusztus 2-ától 1933. április 2-áig a Dunántúli Hírlap szerkesztője Győrött. 1932. június 26-ától 1937-ig az Összetartás című keresztény hetilap felelős szerkesztője. Elnökként újjászervezte a Giesswein Sándor által alapított Győri és Győrvidéki Keresztény Szociális Egyesületet, tagja a törvényhatósági bizottságnak, küzdött a Rábca-parton épülő, később Szent Erzsébet-telepnek (Gorkijváros) nevezett városrészért. 1935-ben a végleges szervezeti formát öltő Actio Catholica első országos titkára. 1934-től Győr törvényhatóságának a tagja. 1939ben az Egyesült Keresztény Párt országgyűlési képviselője Győrben. A parlamentben 1944. március 22-én és november 2-án egyedül tiltakozott magyar állampolgárok elhurcolása ellen. 1947 nyarán elhagyta az országot. Bekapcsolódott az emigráns mozgalmakba, s ezeken belül egyre jobban a katolikus szervezetek munkájába. Megírta Mindszenty József és elsőként Apor Vilmos életrajzát. – Szülőfalujában, Agyagosszergényben 1992. november 4-én temették újra.

(G. F.)

Műveit ismerteti

  • GULYÁS, MÉL, MNBK, MKL.

Felhasznált irodalom

GYH 1935. ápr. 4. p. 2. – KMKA I. p. 567. – Félbemaradt reformkor. Róma, 1990. p. 57., 61., 64., 75., 90., 93., 163., 166., 169., 186., 327., 331., 333., 338., 355., 357., 377. – K 1992. nov. 4. p. 5., 10., 2003. jún. 5. – MOA 1939–44 – GYISB p. 133., 597. – SZA Agyagos 59/1903.

Szakirodalmi rövidítések