Kövecses Géza

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győrszentiván, 1921. május 27. – ?, 1967. június 12.: jezsuita szerzetes.

Szülők: K. József, Tulucz Teréz.

Elemi iskoláit Győrszentivánon végezte. 1932-től a győri Czuczor Gergely Gimnázium diákja, 1940-ben érettségizett. Rövid ideig a győri papnevelő szemináriumban tanult, később Szegeden, a Jézustársasági Bölcsészeti és Hittudományi Főiskolán készült a papi hivatásra. 1947-ben elhagyta az országot. Teológiai tanulmányait Innsbruckban folytatta, Olaszországban fejezte be, itt szentelték pappá. 1953-ben a rend Brazíliába, Pôrto Alegrébe helyezte. 1955-ben a Sao Leopoldói teológia lelki igazgatója lett.

(H. F.)

Felhasznált irodalom

Gunyhóné Zászlós Erzsébet: „Győr-Szent-Iván Egyházak – Iskolák – Nevelők” Kézirat. Győr, 1988. – SZA Győrszentiván 70/1921.

Szakirodalmi rövidítések