Kölönte Béla

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Csíkrákos, 1883. október 9. – Győr, 1934. február 15.: tanár, helytörténész.

Szülők: Kölönte József, Kugler Róza. Felesége: Markovics Irén, gyermekük: Klára.

Középiskoláit a nagyszebeni Theresianum Intézetben végezte. Szegeden a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetemen történelem–földrajz szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett 1907-ben. A gyergyószentmiklósi főgimnáziumban vállalt állást, megírta a város monográfiáját. 1910–1919-ig a karánsebesi főgimnáziumban tanított. A székelyek jeles elődeiről írt tanulmányokat. 1919-ben jött Győrbe. 1920. március 27-én a Győri Magyar Királyi Állami Főreáliskola tanárává nevezték ki. A Győri Szabadegyetem előadója. 1924-ben a Kisfaludy Irodalmi Kör rendes tagjává választották. Tanári munkája mellett 60 tankönyv bírálatát készítette el a minisztérium felkérésére. Erdélyi emlékeiről Emberkék címmel írt ifjúsági regényt. A győri Királyi Törvényszék írásszakértője volt. Utolsó lakhelye: Erzsébet királyné u. 2.

(O. H. M.)

Művei

  • Gyergyó története a kialakulástól a határőrség szervezéséig. Gyergyószentmiklós, 1910.
  • Székely nagyjaink. Gyergyószentmiklós, 1924.
  • Emberkék. Győr, 1932.

Felhasznált irodalom

GYSZ 1932. p. 320–321. – A Győri M. Kir. Állami Révai Miklós Reáliskola LVII. Értesítője az 1931/32. tanévről. Győr, 1932. p. 40–41. – A Győri M. Kir. Állami Révai Miklós ReáliskolaÉrtesítője az 1933/34. tanévről. Győr, 1934. 8–11. – HA Győr 98/1934

Szakirodalmi rövidítések