Kéri József, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Lajosmizse, 1924. augusztus 20. – Bp., 1985. december 3.: ügyész.

Kecskeméten a Piarista Gimnáziumban érettségizett, majd a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Állatorvostudományi Karára iratkozott be. 1943ban a Györffy Kollégium tagja. 1945ben földosztó biztos, 1945 őszétől a Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemen kezdte meg jogi tanulmányait. Részt vett a MADISZmozgalomban, később a NÉKOSZ szervező instruktora, a jogászkollégium igazgatója. 1949ben a büntetőjogi tanszéken tanársegéd, majd a Jogtudományi Intézet tudományos munkatársa és párttitkára. 1953 januárjától a Minisztertanácsnál Kiss Károly miniszterelnökhelyettes személyi titkára. Nagy Imre első miniszterelnöksége idején a miniszterelnökség párttitkára és az adminisztrációs csoport vezetője. 1955 májusában leváltották, Győrbe helyezték megyei főügyésznek. Az 1956os forradalom alatt Győrött részt vett a Petőfi Kör szervezésében. 1956. október 26án megválasztották az ügyészség forradalmi bizottságába, tagja a győri Nemzeti Tanácsnak. Szigethy Attilával megszervezték a munkásból, rendőrből, katonából álló járőrszolgálatot. Támogatta a vagongyári munkástanácsot. Szót emelt Földes Gábor letartóztatása miatt. 1956. november 4én, bár nem lépett be a pártba, megválasztották az MSZMP végrehajtó bizottságába. 1957. február 27étől március 27éig, majd augusztus 9étől előzetes letartóztatásban volt. A Budapesti Fővárosi Bíróság 7 év szabadságvesztésre ítélte. 1961. április 1jén szabadult. 1963ban Budapesten részt vett a Nehézipari Minisztérium Ipargazdasági ésÜzemszervezési Intézet megszervezésében, ahol igazgatóhelyettes 1976ig. Kezdeményezésére alapította az intézet a Szervezés és Vezetés c. havonta megjelenő szaklapot, melynek 1967től szerkesztőbizottsági tagja, 1974től 1984ig főszerkesztője. 1972ben a közgazdaságtudományok kandidátusa. Nyugdíjazása után az Országos Vezetési Központ osztályvezetője. – M.: Gazdasági vezetőképzés külföldön. Bp., 1964. (M.E.) 1956: a K jubileumi melléklete. 1996. okt. 22. p. 6. – GY1956 p. 5., 6., 8., 13–15., 29., 30., 33., 44., 46., 49., 51., 63., 72., 84., 105., 160., 252., 255., 267., 269., 270., 272–274., 279., 282., 285–287., 288., 290., 293., 295., 296., 300., 316., 335., 358., 368., 392., 482., 541. – K 1996. október 22. – CSK – Nbf. 8041/1958/4. sz. ítélet