Kárpáti Endre

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1840. november 11. – Győr, 1931. május 27.: tanár.

Szülők: Hauch Pál, Pintér Erzsébet. Felesége: Herr Otília.

Már 17 évesen a Győrújvárosi Elemi Népiskolában tanított, mert 1854– 1856-ig a két évfolyamú tanfolyamot elvégezte, s megszerezte a Mesterképző Intézet bizonyítványát. Gyirmóton Lippay Géza nevelője 1857–58-ban. Szolnokon 1864– 65-ig, Felsőbányán 1866–71-ig tanított. 1870. november 16-án Eötvös József Gmüdbe küldte, hogy tanítóképző intézeti tanárrá képezze magát. 1882. október 7-én az iglói Állami Tanítóképezde rendes tanára. 1875. július 1-jén rajztanításra szerzett képesítést. 1876. július 28-án a Győri Királyi Katolikus Tanítóképző tanára. A Győrvidéki Tanítóegylet Értesítőjének 1879 januárjától 1883 májusáig felelős szerkesztője. 1885. július 24-én Lőcsére, a Felsőbb Leányiskola élére nevezték ki. 1898-ban nyugdíjba ment, hazajött Győrbe. A Kisfaludy Irodalmi Kör rendes tagja. Rendszeresen publikált a pedagógiai szaklapokban, a Népiskolai Lapok főmunkatársa. 1911. szeptember 1-jétől 1917.június 15-éig az Őrangyal című képes gyermekújság felelős szerkesztője. Az Éjféli Hírlap, a Győri Jótékony Nőegylet hivatalos lapja 1913. december 31-ei számát szerkesztette. A Győri Élet című irodalmi, művészeti és politikai heti szemle szerkesztője 1919. január 3-ától 1919. március 29-éig. Szerepet vállalt A hadirokkant című lap szerkesztésében 1919-ben. Tankönyveivel a Vallás-és Közoktatásügyi Minisztérium pályázatán több díjat nyert.

(S. N.)

Művei

  • Vezérkönyv a népiskolai irálygyakorlatok kezelésében. Pest, 1873.
  • Állatmúzeum. Szamosújvár, 1874.
  • Írómester. Szepes-Igló, 1875. – 4. Vezérkönyv a népiskolai számtanításban. Szamosújvár, 1873–74.
  • Vezérkönyv a népiskolai földrajztanításban. Szamosújvár, 1877.

Felhasznált irodalom

SZINNYEI – GYH 1931. máj. 29. p. 4. – GYISB p. 153, 234, 311, 315, 593. – HA Győr 430/1931.

Szakirodalmi rövidítések