Károlyi Lőrinc

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

? – Győr, 1747. március 21.: római katolikus pap.

Szanyi, majd vámosderecskei plébános, 1726-ban kanonok, szemináriumi igazgató, 1741-ben nagyprépost. A város és a káptalan közötti kapcsolatot újjárendező szerződés egyik aláírója 1743-ban. A megállapodásban szabályozott módon választott első városplébános. Speculum Jaurinensis Ecclesiae című kézirata a székesegyház és a győri püspökök történetéhez forrásértékű munka. Triumphus victoriae című magyar nyelvű prédikációja a város töröktől való visszafoglalásának emlékünnepén hangzott el.

(G. F.)

Műveit ismerteti

  • MKL, SZINNYEI.

Felhasznált irodalom

GYSZT p. 461. – GYKVÉM p. 47. – Csizmadia Andor: Győr küzdelme a szabad királyi városi rangért = GYSZ 1943. p. 4–28. – SZINNYEI

Szakirodalmi rövidítések