Jenei Ferenc, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1905. szeptember 18. – Bp., 1971. december 27.: irodalomtörténész.

Szülők: J. Alajos, Neuberger Anna.

Születéskori lakhely: Győr, Rákóczi F. u. 24. 1916 és 1925 között végezte el a Győri Magyar Királyi Állami Révai Miklós Főreáliskolát. 1925 és 1929 között a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett francia–magyar szakos tanári diplomát, és irodalomtörténetből doktorált. 1930-ban szülővárosában az állástalan diplomás sors várta, várostudományi kutatómunkával foglalkozott. A Győri Szemlének indulástól munkatársa, 1941 és 1944 között felelős szerkesztője. Fokozatosan kutatási körébe vonta a középkort, nemcsak irodalomtörténeti, hanem művelődéstörténeti, várostörténeti vonatkozásban is. Kutatási eredményeinek elismeréseként 1935-ben előadóként szerepelt a Győri Szabadegyetemen, és tagja volt a Kisfaludy Irodalmi Körnek. Közben mint városi tisztviselő, a közművelődési ügyosztály munkatársaként, és az 1935-ben megnyílt városi kultúrház gondnokaként tevékenykedett. Mivel az ide tervezett városi múzeum akkor nem valósult meg, s a kultúrház üresen maradt termeiben tartós letétként a Szépművészeti Múzeum jóvoltából képtár létesült, az összegyűlt múzeumi anyag gondozásával bízták meg. 1937-től mint alkönyvtárnok a győri városházán összegyűlt muzeális értékű iratokat rendezte. Amikor 1943-ban a jubileumi díszközgyűlés városi múzeum létesítését határozta el, annak vezetésében őt erősítették meg.

A háború után internálták, majd népbíróság elé állították. Tárgyalása felmentéssel végződött. 1946–53 között a Püspöki és Káptalani Levéltárat rendezte. Ezekben az években lett a magyar irodalomtörténet sikeres és becsült kutatójává. 1954-től 1956-ig a Tatai Városi Múzeum igazgatója volt, majd Budapestre került, az MTA Irodalomtörténeti Intézetébe. Ezt követően a Petőfi Irodalmi Múzeumban dolgozott. Számtalan várostörténeti tanulmány és kötet szerzője. – 1998. június 20-án Győrött, a Szentlélektemplom kriptájában, újratemetéssel került végső nyughelyére. 1996-ban díjat neveztek el róla.

(B.E. –G.F.)

Művei

  • Műveit ismerteti: Csécs Teréz: Dr. Jenei Ferenc munkáinak bibliográfiája. = Arrabona, 37. 1999. p. 489–499.

Felhasznált irodalom

MÉL – S. Sárdi Margit: Jenei Ferenc = Irodalomtörténet 1972. p. 529–530. – Tarnóc Márton: Jenei Ferenc = Irodalomtörténeti Közlemények 1972. p. 767. – UMIL. – KML – Grábics Frigyes: In memoriam dr. Jenei Ferenc (1905– 1971) = Arrabona 37. köt. Győr, 1999. – SZA Győr 911/1905.

Szakirodalmi rövidítések