Jankó László

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr-Révfalu, 1875. szeptember 17. – Győr, 1954. február 26.: régész, tanár.

Szülők: J. Elek, Soós Berta. Felesége: Jerffy Hermin.

Elemi iskoláit Győrött végezte. Tanítói oklevelét a budai intézetben szerezte. 1899-től Pápán, majd Léván működött. Következő állomása a pápai tanítóképző. 1921–1924 között Győrben, majd újra négy tanévben Pápán találjuk. 1928. november 3-án a Győri Királyi Katolikus Tanítóképző Intézetbe helyezték. Történelmet, alkotmánytant, magyart, földrajzot tanított. Hosszú ideig foglalkozott régészettel. 1930-ban „címzetes igazgató”, 1934-től nyugdíjas. 1903–1912 között tanulmányokat írt a pápai Jókai Kör évkönyveibe. 1929-től több tanulmányt közölt a győri ötvösökről, műemlékekről a Győri Szemlében. Jeles szószólója volt a múzeumügynek.

(S. N.)

Művei

Műveit ismerteti: GULYÁS, MNB.

Felhasznált irodalom

Mithay Sándor: Emlékezés Jankó Lászlóra = Veszprém Megyei Múzeumi Közlemények 1972. – HA Győr 184/1954.

Szakirodalmi rövidítések