Jakab Ferenc, csíkszentmártoni

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1870. március 27. – Győr, 1936. október 20.: római katolikus pap.

A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában érettségizett 1888-ban. A Győri Püspöki Hittudományi Főiskolán tanult, 1892-ben szentelték pappá. Nádorvárosi lelkészként kezdte pályáját. 1894-ben az újvárosi plébániára helyezték át, s az akkor még ott működő Szentháromság Közkórház lelkésze is volt. 1896-tól a Győri Királyi Katolikus Tanítóképző Intézetben magyar irodalmat, nyelvtant, történelmet és alkotmánytant tanított. 1912-től az intézet igazgatóhelyettese, 1915-től 1935-ig igazgatója. 1926-ban címzetes kanonok. 1924-ben tagja, 1932-ben ellenőre a Kisfaludy Irodalmi Körnek. A Magyar Történelmi Társulat tagja. Utolsó lakhely: Rákóczi u. 6. – A győri köztemető XI. parcellájában nyugszik.

(M. I.)

Művei

Műveit ismerteti: GULYÁS, MKL, PETRIK.

Felhasznált irodalom

Szt. Benedekrend győri Főgymnáziumának értesítői 1879–1888 között. – FEJEK p. 130. – KIKNT – Kisfaludy Irodalmi Kör negyedszázados története 1908–1933. Győr, 1933. p. 81., 104.– Győri Kir. Kat. Tanítóképző Intézet Évkönyve 1935–36. Győr, 1936. p .3–7., 15., 18. – DH 1936. okt. 25. 47. sz. p. 2–6. – Jászberényi Ferencné: A Győri Szemle repertóriuma (Győri Tanulmányok, 1999/2) 158., 289., 418. tétel. – EEGYK p. 76.

Szakirodalmi rövidítések