Jászai Mari (Krippel Mari)

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Ászár, 1850. február 24. – Bp., 1926. október 5.: színész.

Szülők: K. József, Keszey Julianna. Férje: Kassai Vidor.

Szüleivel hároméves korában érkezett Győrbe, Lengerer építőmesternél laktak, a Deák Ferenc u. 6. sz. alatt. Édesanyja halála után Pannonhalmára került egy rokonához. Később az Orsolyita-rend győri elemi iskolájában tanult. Tizennégy évesen Bécsben cseléd, majd Pesten a „Fekete Macskához” címzett fogadóban felszolgálónő. 1866-ban egy bűvész házaspárhoz szegődött. Cseh-és morvaországi vándorutat követően visszatért Győrbe, majd Hubay Gusztáv társulata után szökött. Rövid időn belül fellépett Bényei Istvánnál, 1867-től 1869-ig Molnár György Budai Népszínházában játszott. 1868-tól 1872-ig Kolozsvárott dolgozott. Ezt követően a Nemzeti Színházba szerződött. 1892-ben Bécsben vendégszerepelt. 1900 áprilisától egy évadot a Vígszínházban töltött, majd visszaszerződött a Nemzetihez, amelynek örökös tagja lett. 1893–94-ben a Színművészeti Akadémián drámai gyakorlatot tanított. 1909-ben a Petőfi Társaság tiszteletbeli tagjává választották. 1919-ben Greguss-díjat kapott. Mintegy háromszáz szerepet játszott el. A legnagyobb magyar tragikaként tartották számon. – Emlékiratai 1927-ben jelentek meg. Ászáron (Kisbér) emlékmúzeumot nyitottak tiszteletére.

(H. S. D.)

Művei

Műveit, szerepeit ismerteti: GULYÁS, MÉL, MNL, MSZL, UMIL.

Felhasznált irodalom

GYH 1926. okt. 6. p. 8., okt. 10. p. 2., okt. 17. p. 2. – Jászai Mari emlékiratai. Bp., 1927. 236 p. – GYNH 1940. febr. 4. p. 4. – MSZL – Múzsa 2001. 7/8. sz.

Szakirodalmi rövidítések