Ivánczy János

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

1580 k. – Győr, 1636): római katolikus pap.

Valószínűleg a bécsi vagy a grazi jezsuitáknál tanult. Teológiai műveltségét, irodalmi tehetségét pécsváradi apáttá történő kinevezésekor említi a királyi kinevező okirat. Nagybátyja, Hetesi Pethe Márton győri püspök adományozza neki 24 éves korában a nagypréposti rangot. Győrött egyedül kellett megvédenie a káptalan jogait Hans Breuner generális főkapitány ellen. Rendszeresen eljárt az országgyűlésekre és Pázmány Péter zsinataira. Knini püspökké nevezték ki 1625-ben. Egyházmegyéje török uralom alatt volt, így székhelyét nem foglalhatta el. Győri működése alatt a káptalan anyagilag megerősödött. Bár hat püspököt szolgált ki, a káptalan jogainak védelme miatt többször szembekerült velük. Nem állt Dallos Miklós püspök mellé a jezsuiták letelepítésével kapcsolatos vitákban sem. Végrendeletében vagyona nagyobbik részét családtagjaira, a többit a káptalannak, az egyházmegyének hagyta.

(Ki. T.)

Felhasznált irodalom

GYSZT p. 102., 110., 400. – DGYK p. 8–11.

Szakirodalmi rövidítések