Ittzés Mihály

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Somogyszil, 1904. november 10. – Győr, 1950. június 7.: evangélikus lelkész.

Szülők: I. Zsigmond, Kring Irma. Felesége: Balikó Erzsébet. Gyermekei: Mihály, János, Gábor, Erzsébet.

Teológiai tanulmányait Sopronban az Ágostai Hitvallású Evangélikus Theológiai Akadémián végezte. 1927. december 3-án avatta lelkésszé Szombathelyen Kapi Béla püspök. Győrött segédlelkész (1927– 1929), vallástanító lelkész (1929–1939), püspöki másodlelkész (1939–1948) és a nádorvárosi körzet lelkésze 1948–1950 között. Cserkészcsapatot alapított. Részt vett a Harangszó című vallásos hetilap szerkesztői munkájában, 1936–1944 között szerkesztette a lap ifjúsági mellékleteként megjelenő Kis Harangszó című újságot. Cikkei jelentek meg a Lelkipásztor című szakfolyóiratban is. Himnológiai munkássága mellett finn énekeket fordított, melyek az Énekem az Úr című füzetben (1948) és a ma használatos Evangelikus Énekeskönyvben (1982) szerepelnek. Utolsó lakhely: Liezen Mayer u. 41. – A győri köztemető XXIV. parcellájában nyugszik.

(M. S.)

Művei

  • A mi Urunk Jézus Krisztus szenvedése és halála. Győr, 1940.

Felhasznált irodalom

Harangszó 1927. p. 453., 1929. p. 181. 1931. p. 232., 1939. p. 323. – Evangélikus Egyetemes Névtár, 5. Győr, 1940. – A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyvei 1948/22. – Lelkipásztor 1950. p. 246–247., 1955. p. 640. – GYISB p. 220., 412. – Evangélikus gyülekezeti Anyakönyvek Győr, passim. – HA Győr 451/1950. – TNY 2002

Szakirodalmi rövidítések