Iróffy Kázmér

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Bp., 1924. március 3. – Győr, 1987. október 27.): újságíró. – Rajkán végezte az el. iskolát, a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban érettségizett 1942ben. 1946ban a budapesti Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemen latin és történelemtanári oklevelet szerzett. A Győri Munkás alkalmazta. Tagja volt az SZDPnek. Két évvel később a két munkáspárt egyesítése során a Magyar Kommunista Párt (MKP) és az SZDP közös pártiskolájának a tanára. 1948 őszén, a tagrevízió során elmarasztalták, mert két testvére katolikus papként működött. Megszervezte a Magyar Vagonés Gépgyár hetenként megjelenő üzemi lapját, a Rába c. lapot, a megye első üzemi újságját, s szerkesztette 1949. május 1jétől szeptember 1jéig. Pap testvérei miatt 1950 decemberében el kellett hagynia az MVG üzemi újságját. Az Egerben megjelenő Heves megyei Népújság helyettes szerkesztője lett. 1952ben kizárták az MDPből, és szinte „kiutasították” Hevesből. 1953 elején viszszatért Győrbe. 1963. október 18ától 1980.július 2áig a Győri Textil Művek (RÁBATEXT) üzemi lapjának, az Aranypillének volt a szerkesztője. Ekkortól zavartalanul dolgozhatott. A gyár női kézilabdacsapatának szervezője, patrónusa volt. – M.: A győri Wilhelm Pieck Vagonés Gépgyár története. (társszerző: Ifj. Gárdonyi Géza, Kölkedi István, Kiss Rudolf) Győr, 1956. GYM 1946–1948. – Heves Megyei Népújság 1950 –1952. – GYISB p. 73., 614. – IT 7089/1946 (L. S.)