Horváth Sámuel

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Sajószentpéter, 1718 – Győr, 1772: kereskedő.

Sárospatakon a poetikai osztály elvégzése után kereskedelmi pályára lépett. Latin, német és szlovák nyelvismerete volt. 1740-ben a győri Nagy Zsigmond posztókereskedésében dolgozott. A szigorú cenzúrát megkerülve a győri Streibig nyomdában adta ki a Szenci Csene Péter II. Helvét Hitvallásának 1616. évi fordítását. A címlapon Boroszlót jelölte meg a kiadás helyéül. A győri magisztrátus börtönbe vetette, ahonnan Mária Terézia királynő rendelete szabadította ki. Mint a győri református egyház gondnoka, több ízben kérelmezte a királynőnél a vallásszabadság visszaadását. Utolsó kísérlete alkalmával Bécsben börtönbe zárták, ahonnan a győri árvaegyház discretionalis pénzösszeggel szabadította ki. A börtönből hazatérve rövid időn belül meghalt.

(P. L.)

Felhasznált irodalom

GYRET

Szakirodalmi rövidítések