Hohenegger Lőrinc

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Sopron, 1782 – Győr, 1840. június 9.: római katolikus pap

Teológiai tanulmányait Győrött végezte 1796–1802 között. Teológiai tanár a Győri Püspöki Nagyobb Papnevelő Intézetben 1805–16-ban. Rákosi plébános 1816–26-ban, győri kanonok 1827-től 1840-ig, szentadalberti prépost 1837–40-ben. A teológiai főiskola prodirektora 1831–36 között. Prédikációi megjelentek nyomtatásban.

(Ki. T.)


Felhasznált irodalom

MS 1891. p 458. – GYPT p. 266., 315. – GYSZT p. 474 – SDJ – PETRIKCD


Szakirodalmi rövidítések