Hartvik (Arduinus, Harduin)

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

? – 1109 k.: római katolikus püspök.

Német származású bencés szerzetes. 1088–1103 között győri megyés püspök. Az 1093-ban alapított zágrábi püspökségnek ajándékozott Agenda Pontificalisa értékes adatokat tartalmaz Győr korai egyházi életéről. Kálmán király megbízásából követséget vezetett Szicíliába Rogerius fejedelemhez. A király megbízásából írta meg Szent István király életét, az ún. Hartvik-legendát.

(Ge. L.)

Műveit ismerteti

  • MKL
  • SZINNYEI
  • UMIL


Felhasznált irodalom

PNL – RNL – SDJ p. 24. – SZINNYEI – Z. Szabó László: Mór és Hartvik munkássága = Műhely 1988/4. p. 11–15. – Pálinkás Mihály: Győri püspök a 11–12. század fordulóján = Pálinkás Mihály: Múltunk nagyjai. Bp., 1995. p. 112–113.

Szakirodalmi rövidítések