Haberle Farkasné (Wagner Cecília)

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

(? – ?, 1764): ispotályvezető.

Férje Haberle Farkas.

Férjével 1714-ben egyemeletes házat épített a mai Vörösmarty utcában. Férje halála után az elaggott győri német polgárok számára kívánt menedéket biztosítani. 1743-ban megszületett a német ispita alapokirata, amit 1746-ban Mária Terézia jóváhagyott. Az ispotály 1765-ben nyílt meg, mivel az özvegy haláláig fenntartotta a ház haszonélvezeti jogát. Az alapító 12 382 forintot hagyott az intézet fenntartására.

A Vörösmarty utca 4. sz. alatt emléktábla tanúsítja az adományozást.

(P. A.)


Felhasznált irodalom

GYVÉM p. 69–72. – EEGYK p. 228.


Szakirodalmi rövidítések