Háló Kováts József

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1761. március 17. – Nagykőrös, 1830. október 10.: református prédikátor.

Debrecenben a református kollégiumban, majd a református teológián tanult. Később a református kollégium tanára, e minőségében Csokonai tanára is volt. Német, holland és angol egyetemeken tanult. 1791-ben Nagykőrösre vonult vissza. A vallás címmel lefordította Racine ifjúkori munkáját. Vitába szállt az istentagadókkal, a deistákkal és azokkal, akik „kényelmesek” a hitben. Tanait költőktől és a pogány bölcselőktől vett idézetekkel igazolta.

(T. L.)

Művei

  • Magyar versek. Győr, 1782.


Felhasznált irodalom

RNL – SZIKLAY p. 139. – MIL – UMIL

Szakirodalmi rövidítések