Győry Elek, felpéczi

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1841. május 1. Bp., 1902. február 6.: jogtudós.

Középiskoláit Győrött végezte, a negyedik osztálytól a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában folytatta tanulmányait. Versei, elbeszélései jelentek meg győri, majd fővárosi lapokban.

1859-ben ment a pesti Magyar Királyi Tudományegyetemre. 1865-ben köz- és váltóügyvédi oklevelet szerzett, 1866-ban ügyvédi irodát nyitott a fővárosban. 1870-ben tagja a jogászgyűlés állandó választmányának, 1889-től ugyanott elnök. 1881-ben Orosházán, 1884-ben Szoboszlón, 1896-ban a kiscelli, 1901-ben a gyomai kerületben szerzett országgyűlési képviselői mandátumot. A függetlenségi pártban egy ideig alelnök. Tagja a fővárosi törvényhatósági bizottságnak, a pesti alsó takarékpénztár igazgatóságának, a népszínházi bizottságnak.

Hosszabb ideig volt az ágostai evangélikus egyház egyetemes főjegyzője és ellenőre.

Pauler Tivadar 1873-ban őt bízta meg a magánjogi törvénykönyv általános része és a családjogi tervezetének kidolgozásával. 1875-től a budapesti ügyvédi kamara ügyésze, 1893 után elnöke. Nevéhez fűződik az ügyvédi kamara palotájának fölépítése.

Sírja a Kerepesi úti temető 48/1es parcellája 1. sorának 27. sírhelyén van.

(M. Gy.)

Művei

  • Az általános magyar magánjogi törvénykönyv tervezete. Általános rész. Bp., 1880.


Felhasznált irodalom

Gulyás-Tóth Vilmos: Kerepesi úti temető 2. köt.458. – Vasárnapi Újság 1893. 19. sz., 1902. 2.sz. – PIMÉA

Szakirodalmi rövidítések