Gross Gusztáv

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

?, 1846 k. – Győr, 1914. október 19.: nyomdász.

Szülők: G. Adolf, Bodánszki Zsófia. Felesége: Lichter Berta.

Testvére, Herman a belvárosban nyitott könyvkereskedést, ő Győrszigetben, a Gyár u. 19. szám alatt indította nyomdaüzemét 1866-ban. Visszavásárolta apjának papírüzletét, és megalapította a saját antikvár, kölcsönkönyvtár vállalkozását. A nyomda megindulásától folyamatosan állított elő könyveket, fénykorát 1914-ig élte. Nagy számban adott ki szépirodalmi műveket. A Gross magyar ifjúsági könyvtára című és az Egyetemes Könyvtársorozat országos elismerést hozott. Az alapítástól 1914-ig 13 féle folyóiratot is kiadtak. Amikor Győrszigetet a városhoz csatolták, ipartestületi elöljáróvá választották. Ezt a tisztséget 1914-ben bekövetkezett haláláig töltötte be. Halála után a nyomdát fiai működtették 1944-ig. Utolsó lakhely: Gyár u. 17.

(K. F.)

Felhasznált irodalom

Fias István: Emlékezés Győr nyomdáira. Győr, 1977. p. 26–33. – Annásiné Mező Anikó: A győri Gross nyomda története. Győr, 1983. (szakdolgozat) – Horváth Sándor Domonkos: Az első győri könyvesházak. Győr, 2001. p. 30–31. – HA Győr 699/1914.

Szakirodalmi rövidítések