Groll Adolf (Adolphus Georgio)

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Kremsier, 1661 – Győr, 1743. november 24.: győri római katolikus püspök, főispán.

Tizenhat éves korában lépett a piarista rendbe. Bécsben tanított, ahol piarista templomot építtetett. 1724-ben Rómában rendje főkormányzójává választották. III. Károly bécsújhelyi püspökké nevezte ki. 1733. szeptember 8-án a győri püspöki széket kapta meg. Királyi tanácsadó. Rendkívüli nyelvtehetséggel rendelkezett, szinte minden európai nyelvet beszélt. Püspöki jövedelméből támogatta a plébánosok illetményét. Péren templomot építtetett, s a püspökség több templomát felújíttatta. – A székesegyház kriptájában temették el.

(S. V.)

Művei

Műveit ismerteti: MKL, PETRIK, SZINNYEI.

Felhasznált irodalom

SZÁVAY 1. köt. p. 175. – SDJ p. 58. – SZINYNYEI

Szakirodalmi rövidítések