Groó Gyula, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1913. április 18. – Bp., 1989. április 23.: evangélikus lelkész.

Szülők: G. Gyula, Nagy Ilona.

Születéskori lakhely: Megyeház u. 15. A középiskolát a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban végezte 1923–1931 között, teológiát hallgatott Sopronban, a Magyar Kir. Erzsébet Tudományegyetem Hittudományi Karán 1935-ig és Baselben 1936-ig. 1935. szeptember 29-én Kapi Béla püspök lelkésszé avatta, s megkezdte szolgálatát segédlelkészként Győrött. Lelkészi szakvizsgát tett 1937-ben, egyházkerületi missziós lelkész 1938–39-ben. 1939 és 1949 között vallásoktató lelkész. Budapesten egyetemes főtitkár 1952-ig, Szentendrén segédlelkész. 1955– 56-ban Pesthidegkúton szolgált, december 1-jén kinevezték az evangélikus sajtóosztály vezetőjévé. 1959. augusztus 1-jétől a budapesti Evangélikus Teológiai Akadémia gyakorlati teológiai tanszékének tanára. 1965. május 1-jén teológiai doktorrá avatták. 1984-ben vonult nyugalomba. Kiterjedt irodalmi munkásságot fejtett ki elsősorban a valláspedagógia terén: az Evangélikus Nevelő című pedagógiai folyóiratot szerkesztette, hittankönyveket írt.

(T. G.)

Művei

  • Amit hiszünk. Missziói káté. Győr, 1948.
  • Élet kenyere. Bp., 1959.
  • A Szentírás. Bp., 1959 –1960.
  • Jakab levele. Bp., 1963.

Felhasznált irodalom

Értesítő a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Katholikus Czuczor Gergely Gimnáziumról az 1930–31. év végén. Győr, 1931. p. 71. – MÉL – Poór József: A protestáns teológia Magyarországon, 1945–1985. Bp., 1986. p. 41., 44– 45., 66–68., 70., 127.

Szakirodalmi rövidítések