Grivicic János

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Cremona, 1852 – ?: katonatiszt.

A bécsújhelyi katonai akadémián végzett 1872-ben. A 19. gyalogezredhez kapott beosztást. 1877-ben főhadnagy. 1879-ben táborkari tisztként az 52. gyaloghadosztályhoz rendelték. 1881. november 1-jén első osztályú százados. 1882-ben részt vett a dalmáciai felkelés leverésében, amiért császári kitüntetésben részesült. 1885-től a hadügyminisztériumban teljesített szolgálatot. 1889-ben a szarajevói hadtestparancsnoksághoz rendelték. Még abban az évben őrnagy, 1892-ben alezredes. 1889-ben a 34. gyalogezredhez helyezték át. 1896 novemberében vette át a 19. gyalogezred parancsnokságát. 1897. szeptember 18-án őt nevezték ki a Frigyes-laktanya első parancsnokává. 1906-ig teljesített a városban szolgálatot.

(O. H. M.)

Felhasznált irodalom

GYH 1897. jan. 26. p. 2., szept. 19. p. 2.

Szakirodalmi rövidítések