Gregorianci Pál

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

? – Bécs, 1565. október 21.: győri római katolikus püspök.

Előkelő horvát családból származott. Előbb zágrábi, majd egri kanonok. 1548-ban pécsi püspök, székét azonban nem foglalta el, hanem 1549-ben Ujlaki Ferenc győri püspök kinevezésére pozsonyi prépost lett. 1550-ben zágrábi püspök. E hivatalában Rómába küldték, hogy a pápánál és az olasz fejedelmeknél segélyt eszközöljön ki a törökök elleni háborúra. Kitűnő jogtudós: Ujlaki Ferenc, Mérei Mihály, Zsibrik Gergely, Kamarai Tamás és Pókateleki Zomor János társaságában ő szerkesztette 1551-ben a Quadripartitum Jurium Inclyti Regni Hungariae című művet (Zágráb, 1798). I. Ferdinánd küldötteként részt vett Rómában a tridenti zsinat 1551–52. évi ülésén. 1554-től 1565-ig győri püspök. 1565-ben kalocsai érsek. Korának egyik legnagyobb történetírója s jogismerője volt, fontos diplomáciai küldetésekkel bízták meg.

(Ki. T.)

Művei

Műveit ismerteti: SZINNYEI, MKL, UMIL.

Felhasznált irodalom

EICS 1896. p.154. – SZINNYEI– SDJ

Szakirodalmi rövidítések