Gregoróczy Vince

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

? – Győr, 1592. július 2.: győri végvidéki főkapitány.

Szlavóniai (krajnai) köznemesi család gyermeke, aki fiatal korától részt vett a török hódítók elleni küzdelemben. 1552 novemberében említik először Győrben, mint 50 könnyűlovas kapitányát. 1566 őszén a Győrnél gyülekezett királyi táborban a magyar csapatok strázsamestere. Számos jelentős haditette elismeréseként 1568 szeptemberében felvették Alsó-Ausztria nemesi rendjébe. 1574 –1575-ben kétszer is orbovai Jakosith Ferenccel együtt megbízott győri végvidéki főkapitány, 1580 júliusától haláláig kinevezett főkapitány-helyettes, 1590 februárjától ismét megbízott főkapitány.

(Ge. L.)

Felhasznált irodalom

Bedy Vince: A győri vár és várkapitányok a 16. és 17. században = GYSZ 1933/7–9. p. 147–161. – Jenei Ferenc: A középkori Győr = Győr várostörténeti tanulmányok. Győr, 1971. p. 127. – MCS 2. köt. 50 p. – Pálffy Géza: Kerületi és vidéki főkapitányok és főkapitány-helyettesek Magyarországon a 16–17. században = Történelmi Szemle 1997/2. p. 277. – CSV p. 64., 83., 86., 125., 128., 147., 169–170., 175., 183–184., 233– 234., 236–238., 241–242., 245., 247., 249.

Szakirodalmi rövidítések