Grábics Frigyes

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Koroncó, 1891. március 6. – Győr, 1977. október 1.: szabómester.

Szülők: G. András, Jámbor Margit. Felesége: Végh Ilona, gyermekeik: Frigyes, Jenő és Anna.

Győri tanoncévei után Budapesten, majd Münchenben dolgozott. 1919-ben Győrött önálló iparos, 1950 után a férfiszabó-szövetkezet tagja. 1928-tól alelnöke a Győri Ipartestületnek, itt kezdeményezte, majd valósította meg a rendszeres iparos-továbbképzést. Másik programja, a színvonalas tanoncképzés és a méltó iskolaépület 1932-ben valósult meg. Az ipartestület képviselője az Ipartestületek Országos Központjában. 1934-től a városi törvényhatósági bizottság tagja. Ugyancsak tagja a győri katolikus iskolák önkormányzatának és a Győri Ének-és Zeneegylet zeneiskolája iskolaszékének. Az 1930-as évektől a II. kerületi SC ügyvezető elnöke, 1940-től a Jószív Temetkezési Egyesület elnöke. 1948 után tagja maradt az egyházmegyei liturgikus bizottságnak, világi elnöke a győrújvárosi katolikus egyházközségnek. Utolsó lakhely: Budai Nagy Antal u. 10.

(G. F.)

Felhasznált irodalom

C 1941. p. 125. – CSK – HA Győr 1330/1977. – IT 12636/938.

Szakirodalmi rövidítések