Gosztonyi János, felsőszelestei, kövesszarvi

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Felsőszeleste, ? – Kolozsvár, 1527. november előtt: r. k. püspök.

A bécsi, ferrarai és a párizsi egyetemen tanult. Hazatérése után esztergomi kanonok, a királyné titkára és tolmácsa. 1507–1508-ban alkancellár, 1507–1510 váci, 1510–1524 győri megyés püspök. 1510–1522 és 1524–1526 között királynéi kancellár. A győri püspökök közül elsőként viselte a vármegye főispáni tisztét. 1524-ben vizsgálatot rendelt el a soproni reformátorok ellen. 1524 őszén erdélyi püspökké nevezték ki. E minőségében jövedelmeit a török elleni harcra történő felkészülésre áldozta. Szapolyai János 1527 őszén (mint Ferdinánd hívét) elfogatta, és a börtönben halálra kínoztatta.

(Ge. L.)

Felhasznált irodalom

Horváth János: A magyar irodalmi műveltség megoszlása. Bp., 1944. p. 247–249. – SDJ p. 43. – Jenei Ferenc: Győr és régibb magyar irodalmunk emlékei. Győr, 1976. p. 15–18. – Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról. Bp., 1989. p. 170–171.

Szakirodalmi rövidítések