Goda Béla, bükki

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1846. április 17. – ?, 1924: főispán.

Atyja G. Lajos.

Budapesten, a Királyi Magyar Tudományegyetemen szerzett jogi végzettséget 1867-ben. Zichy-Ferraris Bódog főispán tb. aljegyzőnek nevezte ki. 1869-ben rendes aljegyző, 1872-ben főjegyző. A téti választókerületben Deák híveként országgyűlési képviselővé választották, az 1875. évi választáskor a szabadelvű párt jelöltjével szemben alulmaradt. 1884 és 1892 között ismét a téti kerület képviselője. 1895-től alispán. A kismegyeri emlékmű felállításának kezdeményezője. Ennek elismeréseként 1897-ben az uralkodó Vaskoronarenddel tüntette ki, egy évvel később a francia köztársasági elnök a Becsületrend tiszti keresztjét adományozta neki. 1910-ben Győr város és Győr vármegye főispánja. A Győrvármegyei Tűzoltó Szövetség és a Szigetközi Árvízmentesítő Társulat elnöke. 1912-ben vonult nyugalomba.

(H. S. D.)

Művei

  • Győrvármegye köztörvényhatóságának szabályrendeletei és közérdekű határozatai. 4. köt. Győr, 1899.

Felhasznált irodalom

MOK p. 6. – DH 1910. máj. 10. p. 1., máj. 26. p.1–4. – PIMÉA

Szakirodalmi rövidítések