Glück József

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Székesfehérvár, 1887. november 11. – Auschwitz, 1944. június: fényképészmester.

Székesfehérvárott végezte iskoláit. Itt sajátította el a fényképészszakmát. Győrben a Deák Ferenc u. 13-as számú házban nyitott műtermet (1898). 1909-ben Münchenben mestervizsgát tett. Győr utcáiról, tereiről, a város változásairól művészi fényképfelvételeket készített. A Xántus János Múzeum őrzi 24x30 cm-es üvegnegatívjait és több pozitív nagyítását. Ezekről a lemezekről készültek azok a képek, amelyek a századforduló és a 30-as évek Győrét ábrázolják. Legalább 200 pótolhatatlan győri városkép megörökítése fűződik nevéhez. A korabeli fényképkiállítások majdnem mindegyikéről elismeréssel tért haza. 1926-tól a Magyar Fényképészek Országos Szövetségének elnöke. 1935-től a győri ipartestület gazdasági bizottságának elnöke, a fotószakosztály vezetőségi tagja. A Győri Ének-és Zeneegylet háznagya, a tűzoltótestület pénztárnoka, a mentőegyesület választmányának tagja. A Győri Neológ Izraelita Hitközség iskolabizottságának tisztségviselője, a város törvényhatósági bizottságának tagja. Innen zsidó származása miatt 1939-ben kizárták. Egy évvel később a városi ipartestület a felügyelőbizottságába választotta. Iparát 1942. május 1-jével megszüntették. 1944 májusában családjával együtt gettóba kényszerült, majd Auschwitzba deportálták.

(L. S.)

Felhasznált irodalom

FEJEK p. 222. – Győr szab. kir. város Ipartestületének története 1910–1935. Győr, 1936. p. 81. – Győr szab. kir. város önkormányzati gyűlés jegyzőkönyve 1939. szeptember 27. p. 210. – GYNH 1939. máj. 5., 1939. szept. 7., 1939. dec. 22. – Nagy István: Emlékezés Győr város fényképészeire 1900 –1991. (kézirat) p. 27., 28., 34., 55., 56. – GYF p. 38., 39.

Szakirodalmi rövidítések