Gallyas (Goldsand) Frigyes

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1900. szeptember 20. – Győr, 1983. november 24.: festőművész.

Szülők: Goldsand Jacques, Herm Anna. Testvére G. Camilló.

Születéskori lakhely: Rác u. 52. A Győri Magyar Királyi Állami Főreáliskolában érettségizett. A festészettel Pandur József mellett ismerkedett. Két évet az Országos Magyar Kir. Iparművészeti Iskolán végzett, majd az Országos Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskolán Rudnay Gyula növendéke, később tanársegéde. Nyaranta a sümegi (1925) és makói (1926) főiskolás művésztelep korrektora. 1927-ben Rippl-Rónai, Orbán Dezső, Istókovits Kálmán társaságában mutatkozott be az Ernst Múzeumban. Elnyerte Lord Rothermere és a Rajztanárok Egyesülete díját. 1929-ben visszatért Győrbe az I. fokú Iparostanonc Iskolába tanárnak. Tagja a Képző-és Iparművészeti Társulatnak. 1945 után szabadiskolát szervezett, cikkeket írt, politikai szerepet is vállalt. Megszűntéig vezette az újraéledt társulatot, megőrizte irattárát. 1929-től szerepelt helyi, országos és külföldi kiállításokon (Győr, Sopron, Oslo, Stockholm, Malmö, Koppenhága, Nürnberg, Barcelona). 1929-ben Zászlós Istvánnal a megyeházán mutatkozott be. 1942-ben a Téli Tárlaton nagy anyaggal jelentkezett. 1944-ben A. Tóth Sándor, Csehi Nándor és Istenes-Iscserekov András társa a Műbarátban. 1973-ban Kapuvárott és Csornán, 1976-ban a Xántus János Múzeumban, Turóczi Máriával a Győri Műcsarnokban állított ki. Gyöngyösbokréta című nagy kompozíciója a kapuvári városházán van. Műveit a soproni, kapuvári múzeumok és a győri Xántus János Múzeum őrzi.

(S. N.)

Művei

  • Emberek…: győri írók irodalmi antológiája. Győr, 1956.

Alkotásai

  • Gyöngyösbokréta. (Városháza) Kapuvár.

Felhasznált irodalom

Dr. F. L.: Négy dunántúli festő = Református Élet 1944. jan. 8. – Kállai Ernő: Vier Maler aus Transdanubien = Pester Lloyd 1944. jan. 8. – Salamon Nándor: „Látni, tudni akartam az életet” = Hogyan? 1973. p. 42–43. – EEGYK p. 304. – HA Győr 1811/1983. – SZA Győr 637/1900.

Szakirodalmi rövidítések