Gall, Adam, zu Loßdorf

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

1535 e. – 1574 vége e.: győri főkapitány.

– Alsó-ausztriai birtokos nemes család sarja. 1546-tól több ízben járt a magyar hadszíntéren mint haditanácsos, illetve királyi biztos. 1553–1554-ben az alsó-ausztriai tartomány egyik kerületének kapitánya. Győri főkapitányi (supremus capitaneus, Obrister) kinevezése 1556. április 15-én kelt. 1557 táján királyi tanácsosi, majd haditanácsosi címet kapott. 1560. március elsejéig maradt tisztségében. Itteni működése alatt kezdődtek meg a régi belső vár és a mezőváros egységes erődvárossá történő kiépítésének előkészületei. Győrből történt távozását követően is rendszeresen részt vett a törökök elleni kisebb-nagyobb hadjáratokban, 1565–1566-ban a Duna mentén felvonult német lovasság hadimarsallja. Az 1571. évi stratégiai jelentőségű nagy bécsi haditanácskozáson Alsó-Ausztria rendjeit képviselte.

(Ge. L.)

Felhasznált irodalom

CSV p. 18., 60–61., 96., 112–113., 122–126., 130–131., 149., 169., 177., 179–182., 226., 231., 241., 244.

Szakirodalmi rövidítések