Gömöry Dávid

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Rozsnyó, 1708. május 5. – Győr, 1795. október 14.: orvos.

Csetneken, Késmárkon, Sopronban és Pozsonyban tanult. A Szepességben Fischer Dániel mellett készült orvosnak két esztendeig, már semimedicusként került Jénába, ahol 1731 –33 között megszerezte az orvostudori oklevelet. 1734-ben Győrött telepedett le. Alkimista társa gr. Török Lajos, Johannes Bergen, Ventz generális, Pápai Molnár Mihály református pap. Mária Terézia 1741-ben nemesi rangra emelte. Számos latin nyelvű értekezés szerzője. A magyar orvosi irodalom úttörői között tartják számon. A 18. sz. utolsó negyedében birtokosa volt a mai Kazinczy u. 6. számú háznak.

(H. S. D.)

Felhasznált irodalom

  • Műveit ismerteti: GULYÁS, SZINNYEI, UMIL. MCS 2. köt. p. 435–436. – K 1992. jan. 28. p. 6. – Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek 1–2. köt. Bp., 1994. p. 35., 116., 284.

Szakirodalmi rövidítések